ONG CHA VA GOLD CUBE SAUCE

Phở Bò Ông Chà Và Gold Cube Sauce

Net Weight: 96g
Packing: 6 cubes
Package type: Paper box

Phở Gà Ông Chà Và Gold Cube Sauce

Net Weight: 96g
Packing: 6 cubes
Package type: Paper box

Hủ Tiếu Nam Vang Ông Chà Và Gold Cube Sauce

Net Weight: 96g
Packing: 6 cubes
Package type: Paper box

Bún Riêu Ông Chà Và Gold Cube Sauce

Net Weight: 96g
Packing: 6 cubes
Package type: Paper box

Bún Bò Huế Ông Chà Và Gold Cube Sauce

Net Weight: 96g
Packing: 6 cubes
Package type: Paper box
1 2